Czech Republic Garden centers 🌳 Garden Designers πŸƒ

ZAHRADNI CENTRUM GardenMarket

logo-Zahradni-centrum

Zahradni centrum GardenMarket.

Zahradni centrum GardenMarket

The Czech garden centre Garden Market is a place where your ideas turn into reality…

Our garden center GardenMarket s.r.o. started to be active in March 2013 between the villages JaroΕ‘ov and BΓ­lovice in the Zlin Region of the Czech Republic. First oo all our aim is to offer you the widest range of plants and garden supplies. Already now you will find a wide range of plants – conifers, deciduous trees and shrubs, hedge trees, tall trees, solitaires, balcony flowers. As well as herbs, perennials, annuals, roses, climbing plants, rhododendrons and azaleas, fruit trees, ornamental grasses and much more.

We also offer substrates, fertilizers, grass mixtures, plant protection products, flowerpots and packaging, textiles, etc. We also offer services in the garden design. As well as implementation of your garden ideas and maintenance of gardens

As a matter of fact, we always strive to create a place full of inspiration and creativity, where we, with a personal approach and expert advice, will try to fulfill your ideas.

We look forward to your visit to our Zahradni centrum GardenMarket.

Venku jsou letnΓ­ teploty a abychom vΓ‘s troΕ‘ku zchladili, vytvoΕ™ili jsme pro vΓ‘s prvnΓ­ vodnΓ­ kompozici πŸ˜πŸ‘

Posted by ZahradnΓ­ centrum GardenMarket on Friday, 7 June 2019